【MJ小編】Pit Stop看成敗【MJ小編】Pit Stop看成敗

【Now Sports】自小老豆教落,就算輸都唔緊要,但要輸得漂亮。上星期日F1摩納哥站在雨戰情況下,大會以安全理由,起步改為安全車帶領的Rolling Start,主場出戰嘅陸克萊(下稱陸仔)排頭位出賽,撇除一起步被超車的可能後,滿以為天時地利人和「實食冇黐牙」,但事實往往事與願違,命運再次安排陸仔衰喺自己車隊手中。

如果有睇直播嘅車迷朋友應該記得,當時賽事中段地面開始轉乾,法拉利車隊罕有地使用Double Stack Pit Stop策略,一次過安排兩名車手在同一圈進入維修站,在短時間內先後換胎。無錯,當一切掌握得好絕對係可以Win Win雙贏,可惜嘅係車隊今場策略錯上加錯。

先前已換一次半雨胎嘅陸仔,突然被通知要再換一次乾地胎,變相將頭位拱手相讓;與此同時車隊才急忙發現,當時陸仔位置與前面隊友辛斯兩車距離的時間,不足以讓辛斯先完成一次換胎,換句話說,即係要後車陸仔「等等先唔該」!頭搖又尾擺嘅陸仔入站後仲見到辛斯燈尾,白白拖慢多幾秒等埋位,之後被紅牛超車的事就不用多說,渴望到手的分站冠軍就係咁樣被「法拉利」沖走了。

在沒有出安全車的正常情況來說,F1現今主要有3種Pit Stop戰術。

Undercut——後方車輛比前方車輛更早入維修站換胎,然後利用新輪胎優勢縮短與前車距離,繼而在前方車輛進站時,後方車輛得以利用賺到的時間來過頭。

Overcut——簡單來說是Undercut的相反,後方車輛利用前方車輛進維修站時,加快圈速拉開距離,繼而在自己進站後,重回賽道時過頭,不過成功例子較少,要視乎路面狀況及輪胎損耗等。

Double Stack——車隊兩個車手在同一圈進維修站,在首名車手換胎後,第2個車手緊貼補上換胎,但涉及精密的時間計算,比Overcut更為少用。

其實提前換胎,去到賽事尾段會有爆胎風險,如果得不償失隨時要再換一次,與其話今場係紅牛有運,不如話法拉利自己飲恨。

撰文:MJ,一個喜歡用蔗渣價錢落街買燒鵝…味薯片的小編

圖片來源 : ©AFPCategories: 體育新聞

Tags: ,